วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2554) โรงเรียนวัดปะโอ สังกัด สพป.สงขลาเขต 2 ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลควนขนุน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็กระดับก่อนประถมศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 05:33 น. )